VOORPAGINA   -   HOE HET BEGON   -   WIE WIJ ZIJN   -   AGENDA & CONTACT  
  POËZIEROUTE   -   PROJECTEN  -   VARIA  -   ARCHIEF
Dichters bij elkaar - Stellen zich voor 

De Ridder Dichters

['O MUZE, KOM NU VOORT']

-------  
Ineke van den Berge
------- 
Janny Brandsma
------- 
Hans van Dijk
------- 
Martin de Geus
------- 
Ria Herkelman
------- 
Herman Houweling
------- 
Jim Kloos
------- 
Toni van Langeveld
------- 
Theo van der Linden
-------  
Toos van der Linden-Los
-------  
Jacqueline Louwerens
-------  
Emmy Mulder
-------  
Faas van Rietschoten
-------  
Kees Stolk
-------  


|   Jim Kloos
foto jim kloos Wie is Jilles Willem Kloos zeg maar Jim? Eind 1947 kwam hij ter wereld in Vlaardingen. En via Amsterdam – Amstelveen – Rotterdam – Vlaardingen - Hoogvliet kwam hij in 1993 in Ridderkerk wonen. Jim houdt zich met geurende zaken bezig (parfums), telecom en groene energie, en is een onafhankelijk internet reisagent. Daarnaast heeft hij vele sociale functies: van PCOB via de kerk(enraad) naar de SWOR en bij het Gilde. Het houdt hem van de straat: dat’s duidelijk! Getrouwd is hij ook nog en heeft twee volwassen kinderen.

Het is allemaal begonnen met mijn interesse voor taal. Wat kan je ermee? Wie wil je ermee bereiken? Waarom eigenlijk? Hoe gebruik je de juiste woorden om een doel te bereiken? Die interesse voor taal leidde ertoe, dat ik ook gedichten ging lezen en heel voorzichtig ging schrijven. Immers de familienaam is daartoe verplicht?

Dus als puber een scriptie geschreven over Willem Kloos: een leidende dichter uit de tachtiger jaren van twee eeuwen geleden. Met anderen was hij tamelijk populair in de periode 1875-1920, maar toch wel met als hoogtepunt de jaren 1880 – 1890. Hij werd daardoor één van de Tachtigers genoemd! Hij trok mij aan, omdat hij eigenlijk mijn liberale en vrijzinnige levensvisie zo mooi “dichterlijk” verwoordde: je legt als dichter namelijk ….De aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie…neer. Wat je van binnenuit voelt, probeer je in woorden neer te leggen. Hij werd vooral geļnspireerd door de zee en zijn strijd met zijn geloof. Zo dichtte hij eens over….Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten…In die tijd zeker een uitdagende uitspraak! Maar hoe vrijzinnig zou hij ook heden ten dage nog zijn…..?

Indirect stimuleerde die Willem mij om ook gedichten te maken. De meesten zijn echt niet voor publicatie vatbaar. Schaamte, schroom of bang voor ijdelheid? Zij droegen bij om mijn stijl te ontwikkelen. Om te groeien op dit gebied. Eigenlijk ben ik lang nog niet uitgegroeid hier. Zullen wij elkaar daarbij gaan helpen? Gaan stimuleren er meer uit te halen dan er nu al inzit? Kijken of bij ons hetzelfde gevoel ontstaat net zoals de dichter voor ogen heeft gehad? Dan wel te ontdekken dat er veel meer achterzit dan wij op het eerste gezicht willen zien c.q. horen? De diepgang van die emotie, die expressie te leren kennen?

Jilles Willem Kloos – zeg maar Jim.
E: j.kloos1@chello.nl

 
!Ik ben God, God ben ik?

Ik ben een God diep in mijn gedachten.....

Ja, soms ben ik die God diep in mijn gedachten
Regerende over hen, die veel teveel van mij verwachten
Maar hun eigen goddelijkheid ontkennen
Hoe bereik ik hen, hoe laat ik hun eigen kracht verkennen?

Als mijn Goddelijkheid dan gaat stralen
De kracht van mijn liefde op jou laat neerdalen
Zie ik tegelijkertijd, dat niet iedereen zit te wachten op mijn verhalen
Hoe kan ik hen dan overhalen?

Nu ben ik een God, die iedereen kan voelen,
Die mensen bereikt voor mijn goede doelen
Onbaatzuchtig anderen kan aanvoelen
Want mijn licht schijnt op hen voor wie ik het graag zou bedoelen

Kom wordt ook een God diep in jouw gedachten,
Regeer met liefde, waarvan anderen veel van mogen verwachten,
Laat niemand jouw Goddelijkheid ontnemen
Want eens zal men van jouw rijk vernemen.

Jij bent een God diep in jouw gedachten......

@ Jilles Willem KLOOS
03-09-2010 / 25-07-2012
---

 
Gedicht gemaakt met de steekwoorden: Schilderen-Liefde-Verbondenheid-Vrede-Samen-Ruimte-Verbondenheid-Overgave-Vertrouwen-Stilte.
---
 
Schilderend stilleven

God is als een schildering in ons leven,
Samen in verbondenheid om te beleven.
Samen in stilte naar hem luisteren,
God is alleen in vrede te beluisteren.

Gelijk een schilder ziet hij de kleuren van de regenboog,
Vol overgave creėert hij iets naar omhoog.
Vol vertrouwen laat hij Zijn geest in ons werken,
Gelijk Zijn liefde kan alles op ons inwerken.

Het papier is als maagdelijk wit,
Een ruimte door ons omgespit
Een kwast en wat verf gaat daar structuur aan geven,
Het gevoel erbij komt bij ons tot leven.

Maar in verbondenheid saam,
Laten wij ons spiritueel gaan,
Zoekende naar wie Hij eigenlijk is,
Maar Zijn licht schijnt: zeker en gewis.

© Jilles Willem KLOOS.
Doetinchem, 14-11-2006

---

 
Witte kerkje in het groene Electropark

Zittend op een steen
Kan ik van de natuur genieten
Een uitdijende treurwilg
Misschien wel een opgestane groene ark

Daarachter staan de deuren opengeslagen
Het orgel speelt klankrijk vooruit
De mensen stromen langzaam binnen
Zijn slechts enkele de opgestane Christen ?

Ertussenin een spelend kind
Of een man met een hond
Ongeļnteresseerd slaan zij dat alles gade
Duidelijk denkende, dat zij niets met die Liefde hebben

Een hand wordt er nu geschut
Die vrijheidslievende gelovigen worden welkom geheten
Zo’n tak van de wilg staat in de kerk te pronken
Om een vredesduif te lokken ?

Een stralend jong meisje komt naar binnen
Eens vond zij hier zelf haar eigen plek
Later ook haar vader meetronende
De toekomst van de gemeente is dus sterk

© Jilles Willem Kloos
Ridderkerk, 5 juli, 2009

---

 
 
Eerste plaatsing
op website
'De Ridder Dichters'
19 januari 2011

 

^