VOORPAGINA   -   HOE HET BEGON   -   WIE WIJ ZIJN   -   AGENDA & CONTACT  
  POËZIEROUTE   -   PROJECTEN  -   VARIA  -   ARCHIEF
Dichters bij elkaar - Stellen zich voor 

De Ridder Dichters

['O MUZE, KOM NU VOORT']

-------  
Ineke van den Berge
------- 
Janny Brandsma
------- 
Hans van Dijk
------- 
Martin de Geus
------- 
Ria Herkelman
------- 
Herman Houweling
------- 
Jim Kloos
------- 
Toni van Langeveld
------- 
Theo van der Linden
-------  
Toos van der Linden-Los
-------  
Jacqueline Louwerens
-------  
Emmy Mulder
-------  
Faas van Rietschoten
-------  
Kees Stolk
-------  


|   Faas van Rietschoten

Bij wijze van kennismaking het volgende. Desgevraagd verzorg ik de presentatie van De Ridder Dichters op Internet.

Faas van Rietschoten (1944).

--
 
Op deze pagina twee bijdragen: Tableau vivant Curiosa en Behangdag.

Na de hitte van 19 juli 2022
zat ik in de vroege ochtend van 20 juli aan tafel
toen Tableau vivant Curiosa tegenover me zich tijdelijk presenteerde.Wat zie je gaan ontstaan
in glijdend licht

Tableau vivant Curiosa
Een visueel gedicht

Met eindrijm
a b  a b   c c  d d gelijmd

Wat licht vermag
zo vroeg de dag

--

Faas van Rietschoten
Beeld en tekst: 20-24 juli 2022.
(Inclusief tekstwijzigingen.)

---
BEHANGDAG
Volledige versie

1.
-

"Ben ik verdwaald,
op drift, geschift
een drugsaddict."

De vrouw die dit zegt
loopt met ragebol en emmer water
van het erf het veld in.

Daar vervolgt ze
haar weg op een
in onbruik geraakt pad
naar de plek waar aan weerszijden
honderden fossielen
in knielhouding omvielen.

"Is wat ik zeg waar,
zodra er in wat ik zeg
sprake is van een kunstig
samenspel van klank, ritme, rijm."

2.
--

Ze loopt naar de gedenknaald
die links van het in onbruik geraakt pad
staat opgericht, met '1 Johannes 4 : 8b'
als opschrift.

Dompelt de ragebol in het water;
steekt de ragebol omhoog, en beweegt
hem langs het opschrift heen en weer.

"Zouden klank, ritme, rijm
daarmee een nieuwe drie-eenheid zijn."

"'k Heb gedicht en daarom loof ik.
daarom loof ik het gedicht."

Lyrisch huppelend zingt ze zo
het in onbruik geraakt pad
om tot evenementenpodium.

Een echo van haar zang keert terug.
Om de hoek van de houtopstand
verschijnt de gepensioneerde klusser
lopend met een beladen fiets aan de hand.

"Schoon is gewassen vuil."
Hij groet graag letterlijk grappig.

Als dochter van een 'gelijke behandeling' land
herhaalt ze de wassing
van het opschrift 'Mattheus 10:34'
op de gedenknaald rechts.

"Wanneer 'alles' waar is
zodra er sprake is van een kunstig
samenspel van klank, ritme, rijm,
is dat 'alles' dan ook gelijktijdig waar."

De wassingen zijn gedaan.
De vrouw keert terug
met lege emmer en ragebol.

3.
---

Op het erf is een meisje
in gesprek geraakt met haar poppen.
"Nu moeten jullie je
weer niet vuil maken hoor."

De gepensioneerde klusser heeft in de hal
de behangtalel uitgeklapt en opgezet.

In de kamer waar boekenruggen
de wanden kleuren, bidt en werkt de man,
die de bezoekster retorisch terugvraagt:
"Weet je wat Thomas A Kempis dan zou zeggen?"

En de gepensioneerde klusser
fotografeert met zijn mobiel
als herinnering de grillige tekening
die tot stand kwam onder het uitvlakken
van de halmuur historiek.

Met de vlakke hand
streelt hij de muur: "Zonde".
Dan begaat hij die.

4.
----

Donker is het.
Ze slaat een doek om.
Loopt voor de tweede keer het erf af, het veld in,
naar de plek waar aan weerszijden
de gedenknaalden staan,
en zegt:

"Van generatie op generatie in verleden en heden
lief en leed delend in een diepgeworteld bestaan,
en dan onder de heerschapplj van een vreemde waan
van huis en haard verdreven, beroofd berooid de overtocht gewaagd
met man en muis vergaan, willoos deinend, zwevend,
schots en scheef verstrikt geraakt in brandingwervellngen,
paal en perk stellend uitgekotst overgegeven
aan jutters en andere verslagen voorbijgangers."
Ze houdt haar handen op.

5.
-----

Geef vrede, wil ze zeggen, vragend,
biddend, smekend, schreeuwend,
bevelend. Ze kan alleen huilen.

6.
------

Ze draait zich om, loopt terug.

"lk heb je in de moederschoot geweven,
Op mijn aarde groeit je eten.
Mijn geest is als je muze in je hart neergestreken.
Aan mijn hand leid ik je leven."

Daar moet ze het mee doen.
Dat weet ze. Ze leeft bewust.
Doch droomt soms.

7.
-------

En's morgens komen ze door de hal en houden in.
"Het is echt mooi geworden", zegt ze.
Buiten horen ze de oudste zeggen:
"Komen die twee nog. Straks zijn we te laat."

Faas van Rietschoten


------------
Allereerste plaatsing überhaupt
op website
'De Ridder Dichters'
was op 7 juli 2009
(2 februari 2024)

 

^