* VOORPAGINA     * 23 PROJECTEN     * POËZIEROUTE     * 7x VARIA
* HOE HET BEGON IN 2009     * GEDICHTEN ARCHIEF SINDS 2010
* WIE ZIJN 'DE RIDDERDICHTERS'     * AGENDA & CONTACT  
---
  * EEN GEDICHT SCHRIJVEN: 24 TIPS & ADVIEZEN  
  * POËZIE IN BEWEGING     * HAIKU PROJECT 2021
* DE ZOMER 2020 DOOR   * DERTIENDE SEIZOEN 2021-2022

 


  Gedicht van de week / 52

  Dinsdag 28 december 2021
  ------

Nieuwjaarsgedicht Jacqueline Louwerens

Mijn wens voor ieder mens
------
Ogen om het mooie te zien
Een mond die lacht.
Armen die omhelzen
En handen heel zacht.

Een hart van liefde
Een hoofd vol vertrouwen.
Samen op pad
Een mens om op te bouwen.

Brood om te delen
ieder mens in zijn waarde.
Een huis om in te slapen
Vrede overal op aarde.

Zonnestralen die je hart verwarmen
Weten dat wonderen bestaan.
Sterren voor licht in het donker
En kracht om door te gaan.

Iedereen een gezond, gelukkig en gezegend 2022.


---
Eerdere gedichten in 'Gedicht van de week'-rubriek: * Archief.

^  
 
---

Kerstgedicht Martin de Geus
(Gedicht van de week 51)


Wij herders
------
Wij herders zijn geen vrome dromers,
aldoor op zoek naar zin;
maar wat ons nu is overkomen –
de schrik zit er nog in!
Alsof de maan op aarde daalde,
een ster steeds nader kwam,
zo’n overstelpend licht omstraalde
ons tot het kleinste lam.

Een engel die ons hart kon lezen
zei ons niet bang te zijn;
geen rampspoed hadden wij te vrezen,
ons wachtte enkel heil.
Een nieuwe David was geboren,
een aardse hemelprins,
één die juist ons wou toebehoren,
ons aan elkaar verbindt.

Door zoveel stemmen aangesproken,
door engelen begroet,
met licht en liefde aangestoken
vertrokken wij met spoed,
op zoek naar ’t kind dat was geboren –
wij vonden het in slaap
en zagen in het ochtendgloren:
dit is Gods zwarte schaap …


---


Kerstgedicht Herman Houweling
(Gedicht van de week 49)


VERWACHTING
------
Heen en weer geslingerd
tussen hoop en vrees
met vragen of het
ooit nog goed zal komen
dolend door de woestijn
als schapen zonder herder
zoekend, tastend
hoe nu verder

deze tijd zet ons op het
spoor van hopen en verwachten
dat we de weg weer vinden,
geleid door stille krachten
het licht niet zal verbleken
in deze broze tijd
duisternis zal wijken voor
vrede en gerechtigheid
opnieuw zoeken we
nieuwe wegen
in goed vertrouwen,
en op hoop van zegen.

------

 


Corona beperkingen
HEIMWEE NAAR 2005


Door Faas van Rietschoten, webmaster De Ridderdichters
Ridderkerk, update 20 december 2021


In de zomer van 2005 struinde ik door Ridderkerk, en zag er 'alle hoeken van de gemeente'. Het doel was om zeven verschillende routes van de rand van de gemeente naar het centrum samen te stellen, en die zeven routes te koppelen aan de zeven verschillende raadsfracties, om dan op de geplande feestelijke 24 september 2005, zo de verbondenheid van heel Ridderkerk bij het nieuwe centrum: het Koningsplein, te verbeelden.

Later die zomer was ik meer op het Koningsplein zelf met de nieuwbouw vergelijkbaar met Maasdonck Bolnes en Vondelparck Ridderkerk. In de namiddag viel vaak het lage zonlicht door de Koningshof en streek langs de mensen op het Koningsplein. In de avondschemer fietsten kinderen rondjes op het Koningsplein. Daarna kwamen nieuwsgierigen om het nu toch eens met eigen ogen te bekijken. Onder de indruk en daardoor soms een tikje onzeker.

Muze
In die sfeer was daar ook haar glimlach. Stond er een vleugel? Zo te horen speelde een pianist wat heen en weer. Tot een kwartet strijkers inzette. De muziek die over het Koningsplein danste, bleek de Katie Melua song 'Blame it on the moon', waarin de gewetensvraag wordt gesteld: "Is it wrong to feel so right?"
Daarop kwam van het Kerkpad door de Schoutstraat de man die alles had onderzocht en die zijn bevindingen te boek had gesteld. Je hoorde hem - als je oplette - in het voorbijgaan in een break in de muziek zeggen: 'Alles heeft zijn tijd.'


Koningspleinfoto's FvR
---Hieronder diverse onderwerpen bij het omslaan mét de Nederlandse componist en pianist Jacobus Bonset - ook wel Jacques Bonset - (1880-1959), SINTERKLAAS achterlatend tot volgend jaar, en door naar KERST met daar achteraan: UREN, DAGEN, MAANDEN, JAREN...

      In de Lente hal kerstboom. Foto FvR.

KERST massaal beleefd met Charles Dickens' A Christmas Carol. Hier aandacht voor de versie van Dick Matena met de titel Charles Dickens' Scrooge, 2018 (2017).De fantasierijke en onderhoudende vertelling van Ebenezer Scrooge's griezelige ontmoetingen met een reeks spookachtige bezoekers, waardoor Scrooge uiteindelijk omgeturnd raakt, van een arrogante, koppige en ongevoelige vrek tot een genereus, hartelijk en zorgzaam mens. Er mee aan de haal gaan, is onweerstaanbaar.(Hieronder een reactie:)

--------------------


---

Scrooge en het volle hart
------
U weet, Scrooge was nors en bovendien een vrek.
Een keer nodigde hij een schoonmaakbedrijf uit
voor een offertegesprek.

Een bevallige dame kwam hem bezoeken,
al zat hij slechts met zijn puntige neus in de boeken.

Scrooge vroeg zakelijk naar de schema's en of de
bovenkanten van de hoge kasten elke week gingen gebeuren,
of dat hij het anders zeer ging betreuren!

De juffrouw zei; "dit valt onder periodieke onthouding".
Scrooge fronste zijn wenkbrauwen en antwoordde kil en koud;
"u bedoelt waarschijnlijk periodiek onderhoud".

Marco de Vries

---

In een van de gedichten hieronder valt de naam 'Willem Vos'. In de biografie van de hand van Wilfried Vonk zit de lijn van opgaan, blinken, verzinken en uit de as herrijzen. "De opmerkelijke avonturen van de scheepsbouwmeester die ruim driehonderd jaar te laat geboren was, die met de bouw van de Batavia een hoge berg had beklommen en die daar diep naar beneden was gedonderd, liet mij de jaren erna niet meer los. In 2009 besloot ik tot het schrijven van dit boek." Aldus Wilfried Vonk in de Verantwoording achter in het boek (blz. 247).

Ook in dit boek een spookachtige fase. De beschreven ups en downs in contacten met bedrijfsleven, politiek, bestuur en bureaucratie zijn nuttig om kennis van te nemen. Bijzonder boek uit 2015. Hieronder de promotietekst op de achteromslag van Wilfried Vonk, Biografie van een scheepsbouwmeester. Willem Vos, 2015, 252 blz.: (FvR, 12-13.12.2021)

---
Ik en mijn schaduw, in stralen zonlicht. (vR)
Zondagochtend 7 november 2021: Reeks wonderlijke wolkenformaties in korte tijd.
---


OVERWEGING - DENKBAAR & WAT DENKT U:
OOK UITVOERBAAR?

Ridderkerk - Op de typische Novemberse herfst volgt de sfeermaand bij uitstek, de maand December: Sinterklaas én Kerst én van Oud naar Nieuw(jaar). Doorgaans evenveel extra stimulansen zich ook poëtisch te laten horen.

1. Poëtische beleving
in dit 13e seizoen 2021-2022 zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2022. Maatschappelijk gezien betreft het een 'instelling' net als het schoolwezen en Carnaval. Concreet gaat het om een vorm van politiek-bestuurlijk leven.
Welnu, 'Ridderkerk' op weg naar de stembus, de eigen stembusdag-ervaring, de installatie van gekozen raadsleden en een aantal weken later van wethouders mede op grond van een meerjarenprogramma.
Welke poëtische beleving roept een en ander op. En is die beleving uit te drukken in bijvoorbeeld een 'lekker lopend' rijm als van de Rijmkroniek des Vaderlands, of een sonnet, in haiku's, of nog anders. De poëzie is rijk aan vormen.Dit alles naast het 'Gedicht van de week', en andere-onderwerpen-werk.

(Hieronder een reactie:)

--------------------

Goede Raad

Gemeente raden als niets zeggende zwijgers,
Voortzwoegende maar vooral tandeloze en papieren vergader tijgers.
Wie wil er nog kiezen met zoveel keuzestres,
voor wie zit er nog iets bij, voor op de bres.

De Hollandse steden en dorpen hadden eens een helder en klinkend geluid,
Maar de eens zo gevreesde en niets ontziende leeuw slaat zijn klauwen bijna niet meer uit.

De scheepsbouwer Willem Vos wist het ooit treffend weg te kapen,
de Nederlandse leeuw staat op de gemeentehuizen rustig in te slapen.

Marco de Vries


---------------------

2. Druk, druk, druk
Jazeker. Maar dat zou op zich weer kunnen resulteren in bijvoorbeeld rust-zoekende yoga-gedichten, mindfulness-gedichten, voor de verandering.
Op bijvoorbeeld Bolcom kennis nemen van de informatie over publicaties en van de recensies van lezers is in dit verband al boeiend op zich.

- De 'Yoga, Mindfulness, Leonard Cohen' notitie
Aandacht voor een tweetal boeken over Mindfulness en Yoga, waarin op dezelfde wijze Leonard Cohen naar voren komt. In het het no-nonsense yogaboek, 2019, 109. Hieronder Cohen's 'Anthem' citaat uit het tweede boek Edel Maex's Mindfulness. In de maalstroom van je leven. 2006, 241-242.

The birds they sing at the break of day
Start again I heard them say
Don't dwell on what has passed away
or what is yet to be.
Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in,
That's how the light gets in,
That's how the light gets in...

(Cohen roept op de centrale mythe van onze cultuur niet te vergeten: de verdrijving uit de hof van Eden. Alles werd daarmee onvolmaakt. Maar desondanks in de weer, actief blijven, steeds opnieuw, want: (1) "Ring the bells that still can ring". (2) In de confrontatie met het onvolmaakte, "crack", in de beleving van het gebrokene komt het licht mee, het berouw, de terugkeer, de opstanding, de verbondenheid met de centrale mythe.)

---Infotekst op achteromslag:
Yoga veroverde in een handvol decennia de Westerse wereld. Vandaag zweren miljoenen mensen vanop hun matje bij de heilzame werking ervan. Niet te verwonderen, yoga is zonder twijfel een waardevolle oefening voor lichaam en geest. Helaas hangt rond yoga soms een mistig sfeertje. Bovendien vertakt het zich in een kluwen van scholen, stijlen en bewegingen. Soms erg fysiek, een andere keer heel spiritueel of meditatief. Op Instagram worden we dan weer overspoeld met spectaculaire poses. Dit kan verwarring scheppen bij de ervaren beoefenaar en werkt ronduit intimiderend als je overweegt om met yoga te starten.

Tijd voor een nuchtere blik. Onze gids is internationaal erkende yogadocent Joachim Meire. Hij put uit zijn rijke ervaring om yoga grondig door te lichten, linkt voortdurend naar het leven van elke dag, praat met enkele beoefenaars en laat zijn licht schijnen over het wetenschappelijk onderzoek. De lezer ontdekt dat yoga een rekbaar begrip is en in de eerste plaats dient om jezelf te leren kennen. Zo kan yoga, ook naast de mat, uitgroeien tot een waardevolle houvast voor het leven.

Dit werk is overigens geen oefenboek maar biedt wel praktische inzichten. Joachim legt uit waar de poses goed voor zijn en hoe je ze veilig uitvoert. Met een objectieve blik weerlegt hij mythes (je moet lenig zijn om met yoga te starten!) en ondersteund door wetenschap beschrijft hij de fysieke en mentale gezondheidsvoordelen.

Met bijdrage van neuroloog Steven Laureys

---


Vijfendertigste druk (2006).

Infotekst op achteromslag:
MINDFULNESS, zo luidt het nieuwe basiswoord voor wie beter wil omgaan met de onvermijdelijke stress van het leven.

MINDFULNESS vindt zijn oorsprong in boeddhistische meditatietechnieken. In plaats van voortdurend toe te leven naar doelen die ver in de toekomst liggen, leer je met een milde open aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is.

MINDFULNESS leert je hoe je de rust en helderheid kunt opzoeken in jezelf. Ook als het leven je deze rust niet gunt, geeft mindfulness je de vrijheid goed om te gaan met de onrust, zonder jezelf erin te verliezen.

Edel Maex werkt als psychiater in het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, waar hij al jaren mindfulness-training geeft. Hij publiceerde bij Lannoo ook Een kleine inleiding in het boeddhisme en de succesvolle reeks cd-boekjes Werken met mindfulness.
---
Je zou een en ander ook 'gewoon' als een van de onderwerpen kunnen beschouwen waarmee je je zo al inlaat, en in dit geval al dan niet besluit de bepaalde beleving ook poëtisch te uiten - welkom.

(Hieronder een reactie:)

---------------------

Jo, ga !

Verwassen handdoekjes , vergeelde matjes, iedere week weer moeten,
geitewollen sokken, vega-thee'tjes en zweetvoeten.

'je komt te laat Jo, je moet nu weg..
kijk maar 't is jouw geld, wat ik je zeg..'

Knakken, knikken, tikken, buigen, strekken,
stille jongens en vrouwen die kwekken.
Zo goed voor je lijf en leden dat zal blijken,
Heren let op, schuinnnn voor je kijken...!

Marco de Vries


---------------------

3. Spannend...
...om de positieve kant te ontdekken. Ook in het 'dertiende' seizoen. (vR, website beheer.)
^
DICHT DICHTER VERTEL
Wat was het. Wat heb je waar gezien gehoord. Gedachten gewisseld geproefd geleend.
Eergisteren gisteren vandaag morgen overmorgen. In over Ridderkerk in de wereld.

foto van herfst
SPECTACULAIR EVENEMENT OP KOMST
Ben je 'het gat' nu nog niet gaan zien? Nota bene! Je woont in de buurt!
Links boven dus 'het gat' aan de Stadhouderslaan,
tussen De Kern en reeds gerenoveerde Wooncompas woningen.
In ... (?) wordt 'het gat' spectaculair gevuld met woningen.
* Startblock bouwt ze 'thuis'. (vR)
---
Vrijdag 27 november 2021 begon de plaatsing.
Zaterdagnamiddag langs gelopen op weg naar Dillenburgplein.
Stel foto's in elkaar geschoven tot een overzicht.
Links De Kern, rechts ingepakte woningen. (vR)

foto straatbeeld slikkerveer

(Hieronder een reactie:)

---------------------

Horen, zien en zin tuigen

Hoor eens, in de verte ; de hoorn van een goederentrein langs kijfhoek, de hoorn van een schip op de noord, de hoorn van vrachtverkeer op de A16, de wieken van een helikopter hoog in de lucht, het gonzen van de auto's in de file, het toeteren van het verkeer in de straten, het gegil van de schoolgaande kinderen, het beepen van vuiniswagens, het slaan van autodeuren.

Ruik eens; uitlaatgassen, petrochemie uitstoot, houtkachelstook, wietlucht en sigarettenrook.

Ziet eens; ..nunt..sla je hand voor ogen en je ogen neer. Kijk niet weg, kijk nu maar niet.

Marco de Vries®---------------------^


(Vrijdag 19 nov. 2021)
Een introductie met 'Foto & gedicht'


Als ik jou zie stromen
het toevertrouwde water
onvermoeibaar, zonder ophouden
in vloeiende beweging
rustig dragend naar de plek
waar alle druppels samenkomen
zie ik die Ene die
behalve rivieren ook
onze woeste stroom
die 't leven soms is
rustig draagt naar de plek
die voor het verstand
verborgen lijkt te zijn
maar vanuit Uw liefde
de werkelijkheid blijkt te zijn.

Kees Stolk, 14 november 2021


^

Handig & Leuk: Boekenleggers
Boekenleggers met korte gedichtjes
* Naar pagina met boekenleggers


  RIDDERKERKSE
VERJAARDAGSKALENDER


Prachtige Ridderkerkse foto’s verfraaien de nieuwe verjaardagskalender van De Ridder Dichters. Teun Rijsdijk verzorgde het fotowerk. De gedichten op de kalender zijn gemaakt door de dichters. Er is voldoende ruimte om de verjaardagen met namen te noteren.

De kalender is te koop voor € 5,00.
Via Emmy Mulder Tel. 0180423540.
Een mooi Ridderkerks cadeau,
voor wie iemand wil verrassen!
 

Uitverkocht zijn de beide gedichtenboeken:
Groeten uit Ridderkerk (2015) en Gedichten & Gedachten van De Ridder Dichters (2013).
^