DERDE LUSTRUM 2009-2024
-----------
Door Faas van Rietschoten
------
Scroll omlaag
---
1 van 5
AUGUSTUS IN SCHEVENINGEN
2 van 5
VOORGEVOEL ‘DAAR WAAR…’
3 van 5
ID ID'S VERENIGINGSHONK
LEGENDE

06 02 2024

* E-mail / * Terug naar voorpagina

Gedichten stroomlijnen op kerkelijke muziek?
Voorbeeld nodig? Zie Psalmboek *Samenzang
Een experiment van Faas van Rietschoten


1 van 5
AUGUSTUS IN SCHEVENINGEN
Faas van Rietschoten
23 01 2024
-----------
Vers 1,2 en 3 op de melodie van Psalm 100,
Genève 1551. Vanaf einde 3 overschakelen
op de melodie van JOH. DE HEER No. 25:
Daar juicht een toon…

Benieuwd naar de uitwerking!
-----

1
Hoe lang alweer zong hij niet meer
Begin er niet over meneer
gebaarde hij als je het vroeg
onderweg naar of uit de kroeg

2
Ja fijnbesnaard en welbespraakt
vestigde hij zijn naam en faam
Totdat de Muze van hem vlood
en met Augustus hem bedroog

[ ‘Augustus’ als ‘oogstmaand’. ]

3
De dag waarop hij uit een la
Amalia Rodrigues haalt
komt de berusting met haar lied
Het is niet anders, zucht hij diep

[ Omschakelen van Psalm 100 naar
‘Daar juicht een toon….’ Benieuwd
naar de uitwerking!]


4
In Scheveningen wordt gezegd
Hij treedt weer op en lang niet slecht
Ja dankzij Johan ne-hus de-hu Heer
jubelt de zanger zeer vereerd.

----
[ Eerder luidde de slottekst o.a.:
‘Een wonder, luidt het commentaar
van iemand in ’t acht uur journaal’.
Maar dat blijft te goedkoop.]
2 van 5
VOORGEVOEL ‘DAAR WAAR…’
Faas van Rietschoten
23 01 2024
-----------
Aanvankelijk op de melodie van Billy 4 van
Bob Dylan. Hieronder op de melodie van
Psalm 87
, Genève 1562. De vierde regel
met 10 lettergrepen kan eventueel
ook opgevangen worden met iets aanhouden,
bijvoorbeeld kreeg als kree-eeg.
Benieuwd welke oplossing wordt gekozen.
-----

    1
11 Daar waar de hoge dijk zich als een pijl spitst,
10 de watermassa door het landschap gidst,
10 ja daar, daar lag een schuilplaats bij een kreek
10 waar nog niet eerder een storm grip op kreeg...

    2
11 Geen enkele verkoeling kwam er die nacht
10 noch bij het gloren van de nieuwe dag.
10 En van de kreek nabij de Kop van 't Land,
10 wandelde hij toen richting Dubbeldam...

    3
11 Hallo! Op weg naar Gorkum? Wil je een lift?
10 vroeg iemand vóór de viaductoprit.
10 Merci, mevrouw, maar jaren na dáto
10 ga ik weer t'rug naar Reeweg Oost en zo...

    4
11 Een duif vloog voor hem uit op Reeweg Oost...
10 Een kat kwam hem er van ver tegemoet
10 Geliefd, gevierd, gevat, gewild, geroemd
10 Zo werd ze weer door hem opnieuw genoemd...

    5
11 Nog steeds struinen er mensen over de dijk.
10 Ze staan te wijzen, en zeggen dan: Kijk.
10 Het springtij kwam en veegde daar, waar, dáár
10 de kreek met schuilplaats finaal van de kaart...

-----3 van 5
ID ID'S VERENIGINGSHONK LEGENDE
Faas van Rietschoten
23 01 2024
-----------
Vooraf
Op de melodie van Psalm 1.
Straatsburg 1539/Genève 1551.
De tekst is afgestemd op
de gedragen,rustige uitvoering van
https://www.youtube.com/watch?v=i36At7rbg8o
Benieuwd of dat wordt volgehouden
Aldus de allerlaatste regel vertragend brengen..
Regels van 10 en 11 lettergrepen.
Vier maal 10, 10, 11, 11, 10, 10.
Uitspraak Case is Kees.

-----

    1
10. 's Morgens hoorde Dito 't van een meneer
10. die op de Vlietlaan remde in ‘t verkeer
11. Zelf kwam Dito de Gorzenheuvel over
11. Nu Drievliet door - hij gaat steeds harder lopen
10. Maar op de hoek bij 't Centrum ‘Geen Probleem’
10. kijkt Dito onvoldoende om zich heen.

    2
10. Er is, roept Case, er is iets vreemds gebeurd!
10. Stond ik bij 't raam te wachten op de krant
11. Zie ik Dito hard op de hoek aan rennen
11. En daar Kopie-de-kranten-jongen vellen
10. Wat vreemd is aan de botsing van die twee
10. Weer op de been zijn het er dríe ineens

    3
10. Bij Case is het een komen en een gaan
10. ’t Maatschap’lijk werk legt een dossiertje aan
11. Veel is het niet, Case weet zich te gedragen
11. Daar buiten stelt de man zich voor als 'Id Id'
10. Goed dat ik jullie hier nu samen tref
10. 'k Vertel nog uitgebreid wat wij gaan doen

    4
10. Ja, na een jaar kan het worden aanschouwd:
10. 't Verenigingshonk - opnieuw opgebouwd -
11. wordt met een feest blij in gebruik genomen.
11. De opening begint volgens de planning
10. Id Id loopt lachend onder luid applaus
10. 't nieuwe honk in....sindsdien niet meer gezien.

-----

^