Bonhoeffer     > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <boekomslag bonhoeffer
> Downloaden als PDF bestand <


INLEIDING BONHOEFFER75

9 april 2020: 75 jaar geleden is de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden. De brieven – soms met gedichten – zijn voor familie, vrienden en zijn verloofde, de gebeden voor medegevangenen. Het aantal gedichten is niet groot: een tiental. Menselijker dan in zijn poëzie kan het niet: blijvend engagement, aangevochten geloof en emoties op de vierkante meter van cel en literatuur.

De Roos van Culemborg, actief in de driehoek kerk-cultuur-samenleving, denkt via deze gedichten grote thema’s aan te snijden. Zoals keuzes maken, zelfreflectie, het geloof behouden in soms wanhopige omstandigheden en de fundamentele ervaring dat God mensen overeind houdt.

In dit werkboekje een nieuwe vertaling van de gedichten en gebeden. Verder schilderijen, liederen en persoonlijke poëzie, speciaal voor dit project gemaakt. Componist, theatermaker en band hebben een eigen bijdrage. Achtergrondinformatie, verwerkingen, verwijzingen en gerichte vragen maken een intense ontmoeting met Bonhoeffer mogelijk. 13 april 2019 start het project met een presentatie in Culemborg. Als impuls om in het seizoen 2019 – 2020 met dit boekje toe te werken naar de herdenking van 9 april 2020.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft ons zeer gesteund. En andere sponsors. De creativiteit die dit project losmaakt heeft ons verrast. De tijden zijn anders en het verschil met 75 jaar geleden is groot. Toch is de herkenning soms adembenemend. Met de caleidoscopische aanpak van dit werkboekje zoeken we die ervaring.

De Roos van Culemborg
 
Tekstbron: Bonhoeffer75, blz. 3.


KYRIE EN GLORIA

Ontferm u over ons in kwade dagen
als wij de zware last zo wankel dragen,
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,
ontferm u God.

Ontferm u over ons in stille uren
als wij de schaduw van de dood verduren,
onwetend van het ons beschoren lot,
ontferm u God.

Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
zolang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde – wonderbare macht,
gij geeft ons kracht.

Wij mogen in de avond, in de morgen,
ons veilig bij u weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht,
o stille wacht.

René van Loenen, liedtekst
bij ‘Goede machten’ van Dietrich Bonhoeffer –
Melodie: Liedboek 101

Tekstbron: Bonhoeffer75, blz. 41.Perspectief
Gevangen tussen vier muren
dagen die oneindig duren
Terug geworpen op herinneringen
van vrijheid en perspectief
Dit alles is verwelkt het goede
was hem lief.
Hoe stand te houden met deze
naamloze pijn
Hoe uit te zien naar een toekomst
die zoals beloofd er zeker toch zal zijn
Kan hij zich met opgeheven hoofd
overgeven aan de belofte eens gedaan
Of is zijn hoofd te neer geslagen
door de gruwelen begaan.
Geef hem een teken in de tijd,
dat naast alle ongerechtigheid de liefde
zal bloeien als een roos
Een weg die hij al gaande door angst en
pijn verkoos
Dat de dood het laatste woord niet heeft,
maar liefde ons van alle pijn en nood geneest.

H.H.

---


Het verhaal gaat
dat in het donkerst
van de nacht
zoals verwacht
een nieuw leven werd geboren
niet in een paleis van trots
maar in een schamele, kille rots.

Zieners hadden dit licht
in een vergezicht
zien neerdalen als
een stille kracht
zoals een kind geboren wordt
in een vlaag van pijn,
onstuitbaar
aan het licht gebracht.

Als zoon van David
mensenzoon
is hij zijn weg gegaan
probeerde nauw
zijn roeping te verstaan
te zijn voor armen en verdrukten
ten diepste met hun lot begaan.
Laten wij deze mens begroeten
en met hem verdergaan.

H.H.
(Redactie webpagina: FvR
5 december 2019.)

^